Payroll Experts

Werkwijze

1. Inschrijving
Uw werkgever vult in overleg met u de inschrijfformulieren in. Via dit formulier kunt u samen met uw werkgever bepalen welke arbeidsovereenkomst u van ons ontvangt en wat de hoogte van uw salaris is. Ook zaken als het aantal vakantiedagen en arbeidsvoorwaarden worden via dit formulier opgegeven.

2. Arbeidsovereenkomst
Wanneer wij dit inschrijfformulier ondertekend hebben ontvangen, zullen wij uw arbeidsovereenkomst in tweevoud opmaken. U ontvangt deze dan per post, of per mail.

U dient vervolgens alleen nog een arbeidsovereenkomst te tekenen en retour te zenden per post of per mail ( scannen)

3. Salarisuitbetaling
U kunt uw werkbriefje downloaden bij formulieren.

Dit formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend  door uw werkgever aan ons te sturen per mail, per fax of per post.

Zie voor verzenden: contact.

Vervolgens verwerken wij uw werkbriefje en betalen uw salaris uit en sturen u een loonstrook toe. 

Heeft u vragen over uw arbeidscontract, salaris of andere zaken dan kunt u ons altijd bellen of per mail uw vragen stellen.